Babystofjes.nl

Door alle ontplooide social media activiteiten voor Karteris stoffen kwam er online steeds meer vraag naar hun producten. Patrick Karteris, grondlegger van Karteris stoffen stond aanvankelijk niet te springen.

“We hadden in het verleden al tweemaal een poging ondernomen om met online verkoop te starten maar dit gaf zoveel drukte en stress dat we er snel weer mee zijn gestopt. Samen met Slimmer media werd gekeken naar de mogelijkheden en werd het concept uitgerold om de online verkoop te richten op één segment van onze producten namelijk babystoffen. Slimmer media ontwierp de webshop, neemt de online marketing voor haar rekening en begeleidt het hele traject van online verkoop waardoor ik me kan blijven richten op de off-line bedrijfs activiteiten. In twee jaar tijd is Babystofjes.nl uitgegroeid tot een volwaardige tak in ons bedrijf.  Zonder stress en drukte ditmaal.. ”
www.babystofjes.nl